www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK
Názov Občianske združenie NEANDERTAL
Adresa Nová 132/14, 058 01 Gánovce
   
IČO 42078857
   
Tel 052/789 7621, 052/788 9091, 0907 937 221
Fax 052/789 7621, 052/788 9092
   
 

Ak by ste chceli kontaktovať niektorého z členov správnej rady prostredníctvom elektronickej pošty, využite príslušný kontaktný formulár zo zoznamu kontaktných formulárov nižšie.

RNDr. Karol Piovarcsy, Gánovce  – predseda Správnej rady OZ Neandertal. Geológ a riaditeľ spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom nerastných surovín pre domáce a zahraničné spoločnosti a prieskumom geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredia na Slovensku a v zahraničí.

 

RNDr. Peter Straka, PhD., Bratislava – člen Správnej rady OZ Neandertal. Profesionálny ekológ, geológ, dobrovoľný ochranár a paleontológ  zaoberajúci sa ochranou životného prostredia na Slovensku a v zahraničí.

 

RNDr. Ľuboslav Maťo, PhD., Badín – člen Správnej rady OZ Neadndertal. Geológ zaoberajúci sa prieskumom nerastných surovín na Slovensku pre domáce a zahraničné spoločnosti.

 

Obec Gánovce - v Správnej rade OZ Neandertal zastúpená starostom obce

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal