www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Srdečne Vás pozývame na oficiálne otvorenie minimúzea. Otvorenie sa bude konať:

07.11.2022 o 16,00 hod.

pri vchode do areálu kameňolomu v Gánovciach.

Po niekoľkých rokoch “ nič nerobenia“ sa nám podarilo opätovne začať skrášľovať nášho Neandertálca.
V rámci Programu: Participatívny rozpočet, podprogramu: 5.1  Participatívny rozpočet – kapitálové (investičné) výdavky nás Prešovský samosprávny kraj finančne (suma 10.000,- EUR) podporil v našom projekte:
OPEN AIR MINIMÚZEUM TRAVERTÍNOV SLOVENSKA V GÁNOVCIACH – I. ETAPA.

Teší nás, že po roku Vás opäť môžeme srdečne pozvať na  
VII. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2019“,  
ktorý sa bude konať v dňoch 28. augusta - 7. septembra 2019.
Vyvrcholí slávnostnou vernisážou v sobotu 7. 9. o 16:00 hod. v parku pri Kaštieli Gánovce  (areál Materskej školy Gánovce, Športová 203/10). Slávnostná vernisáž bude súčasťou programu Dňa obce.

V sobotu 04. mája 2019 po krátkej a ťažkej chorobe nás navždy opustil
RNDr. Peter STRAKA, PhD.

RNDr. Peter STRAKA, PhD.

 

Bol spoluzakladateľom Občianskeho združenia NEANDERTAL, bol autorom prvotnej myšlienky obnoviť zdevastované nálezisko neandertálskeho človeka Homo Neanderthalis v Gánovciach. A bol aj autorom loga OZ.
Škoda, že sme spolu nedokončili myšlienku na vybudovanie Geoparku v Gánovciach.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku! Budeš nám veľmi chýbať!
Nech ti je slovenská zem ľahká!

Karol Piovarcsy

Teší nás, že po roku Vás opäť môžeme srdečne pozvať na  
V. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2017“,  
ktorý sa bude konať v dňoch 29. augusta - 9. septembra 2017. Vyvrcholí slávnostnou vernisážou v sobotu 9. septembra o 15:00 hodine v parku pri Materskej škole v Gánovciach (Športová 230/10). Vernisáž bude súčasťou programu Dňa obce.

Výstava prezentujúca časť archeologických a paleontologických nálezov z lokality Hrádok v Gánovciach, ktorá je súčasťou zbierok Podtatranského múzea v Poprade, zostáva v priestoroch Obecného úradu Gánovce do 31. 12. 2017.

Medzinárodný projekt ‘Teritória inšpirácie‘ (Areas of Inspiration) bol vybraný z pomedzi 430 žiadateľov o finančné prostriedky Európskej Únie v rámci programu Kreatívna Európa, podprogram Kultúra - menšie projekty spolupráce na obdobie 2014-2020. Ako jeden zo 66 najlepších projektov a jediný zo Slovenska získa finančnú podporu Európskej komisie na realizáciu aktivít kultúrnej spolupráce, ktoré bude projekt uskutočňovať v najbližších dvoch rokoch pod vedením Združenia pre ochranu prírody - Machaon International v spolupráci s partnermi na Slovensku - OZ Neandertal a Annogallery, v Českej republike Národní ústav lidové kultúry a MAS Strážnicko, Estónsku Národný park Lahemaa a NGO Muusa Kapriis, Rakúsku European Wilderness Society a na Ukrajine Museum Tustan a Národný park Synevir.

V utorok 22.11.2016 o 19,00 hod, v pivničných priestoroch Materskej škole. Vystúpi folklórno – etnografická skupina
UTEŠNAJA KANAREJKA (Утешная канарейка)

v stredu 23.11.2016 o 18,00 hod. v tých istých priestoroch tvorivé dielne – Výroba bábik.

Pripravujeme aj vernisáž Jozefa Srnu.

Vážení občania Gánoviec,

    úprimne nás teší, že sa nám aj vďaka Vášmu záujmu a podpore darí udržať kontinuitu v organizovaní umeleckých sympózií. Zdá sa to len nedávno, keď sme slávnostnou vernisážou za účasti Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku zavŕšili minuloročné úspešné sympózium „Odtlačme si svoju históriu“. Rok rýchle ubehol a  záverom leta Vás opäť srdečne pozývame na

IV. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK“, ktoré je súčasťou projektu „ART Gánovce“, spolufinancovaného programom Európskej únie „Európa pre občanov“.

 

 

OZ Neandertal, OZ Machaon International a obec Gánovce organizujú detskú vernisáž.
Dovoľte zaslať Vám predbežnú pozvánku  na vernisáž

DETI NEPOZNAJÚ HRANICE

ktorá sa bude konať v Gánovciach dňa 22.05.2016 (nedeľa) od 15,00 hod v priestoroch pivnice, alebo v záhrade našej  škôlky.

V roku 1926 bol českým zberateľom J. Petrbokom získaný na lokalite Gánovce výliatok mozgovne, ktorý bol po analýze prof. E. Vlčkom priradený dospelému jedincovi neandertálskeho človeka, pravdepodobne ženského pohlavia. Tohto roku (2016) si takto pripomíname už 90. výročie tohto epochálneho objavu, ktorý patrí aj v súčasnosti k najvýznamnejším dôkazom prítomnosti neandertálcov na našom území a svojho času preslávil obec Gánovce ďaleko za hranice Slovenska.

STRATENÉ SVETY DOBY KAMENNEJ V TRAVERTÍNE

28. a 29. apríl 2016

V poradí 5. konferencia GEPAARD sa uskutoční v Gánovciach pri príležitosti 90. výliatku mozgovne neandertálskeho človeka na lokalite Gánovce a 140. výročia založenia Podtatranského múzea v Poprade. Hlavná téma tohtoročnej Geologicko-Paleontologicko-Archeologickej Diskusie je zameraná na informácie o najnovších výsledkoch výskumu z oblasti paleolitu, predovšetkým na travertínových lokalitách.

Tak naše Sympózium úspešne začalo

Tak naše Sympózium úspešne začalo. Už v nedeľu podvečer sme pripravili pre naše deti tvorivú dielňu – tvorba z hliny pod kuratelou Petra Smyka z Hôrky – Ondreja....


Všetkých Vás srdečne pozývame na vernisáž.
Vernisáž bude otvárať pán Andrej KISKA prezident SR.

Sme veľmi potešení, že Vás opäť po roku môžeme pozvať na umelecké sympózium, ktoré bude pokračovať v tradícii začatej v roku 2013. Po sympóziu krajinárskeho umenia „Mystérium pravekého lovu“, ktoré sa konalo v septembri 2013, maliarskom plenéri „Teritórium inšpirácie“, ktorý sa konal v máji 2014 a sympóziu krajinárskeho umenia „Záhady života od praveku po súčasnosť“ v septembri 2014 si Vás dovoľujeme pozvať na:

III. ročník Umeleckého sympózia „Odtlačme si svoju históriu“.

3. ročník umeleckého land art sympózia už začal

S potešením Vám oznamujeme, že Sympózium už v Gánovciach začalo! Včera 12.08.2015 začal prvý umelec  Vladimír Baran, sochár z Ružomberka tvoriť pri bráne do areálu Neandertálca plastiku z travertínu. 5 tonová beztvará skala dostane za dva týždne úžasnú formu.

Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach a 
OZ Neandertal  Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie výstavy

Gánovce – nálezisko neandertálskeho človeka,

ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2015 o 17,00 hod v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach.

Tak ako sľúbili tak aj prišli pomôcť upratať v našom „neandertálskom“ parku.

V stredu 22. 4. 2015 na Deň Zeme prišlo 29 žiakov z  VIII. A, VIII. B, VIII.. C tried Základnej školy  Hutnícka 16 zo Spišskej Novej Vsi.  Spolu so žiakmi prišli pomôcť aj pani učiteľky RNDr. Viera Dzurňáková a Mgr Zuzana Alexievová.

Len skočiť do vody - pani učiteľka Z. Alexievová
Naši pomocníci pred bránou do areálu
Ukážka rastu novej travertínovej kopy

Skvelá ponuka od pani učiteľky RNDr. Viery Dzurňákovej zo Základnej školy, Hutnícka 16, zo Spišskej Novej Vsi:

„ V stredu 22. 4. 2015 prídeme. Prídeme dve učiteľky a jeden praktikant. Žiaci, ôsmaci pomôžu s prácami, ktoré potrebujete  urobiť. Pani riaditeľka  RNDr.  Alena  Ludányiová s nadšením prijala môj návrh, aby sme Vám pomohli. Bude to užitočne využitý Deň zeme a žiaci sa aj niečo dozvedia. Predpoveď počasia na stredu sa vylepšuje, ale prídeme za každého počasia.“

Výstavba hniezda pre bociana ĎOĎA

V polovici marca 2015 sa nám podarilo vybudovať pre nového obyvateľa Gánoviec nové ubytovanie.

Na južnom okraji areálu nášho Neandertálca sme svojpomocne postavili hniezdo pre bociana Ďoďa – viď foto.

Naša dobrovoľná čata betonárov
Jano Šebest pri kopaní jamy pre osadenie stĺpa
Sťahovanie stĺpa
Záhady života od praveku po súčasnosť  2. ročník sympózia krajinárskeho umenia

           V septembri 2014 sa nám v tomto roku podarilo už druhý krát zorganizovať spoločensko – kultúrnu akciu v našej obci. Po úspešnom maliarskom plenéri, organizovanom v máji 2014, sa konal v spolupráci OZ Neandertal,  OZ Machaon International a obce Gánovce 2. ročník sympózia pod názvom  

“Záhady života od praveku po súčasnosť’.

Plener I - 2013 - 03Vážení občania,
OZ Neandertal, Machaon International a Obec Gánovce Vás pozývajú k účasti na projekte:
“Záhady  života  od  praveku  po  súčasnosť’

O. Karpačeva - Gánovce, Gánovská ulica a katolícky kostol, 2014Ako ste si určite všimli v dňoch 28.05.2014 až 07.06.2014 sme v našej obci Gánovce  v spolupráci s Machaon International, Obecným úradom a OZ Neandertal zorganizovali 1. maliarsky plenér s názvom „TERITÓRIUM INŠPIRÁCIE“.

POPRAD/GÁNOVCE  Po úspešnom sympóziu krajinárskeho umenia „Mystérium pravekého lovu“, ktorý sa uskutočnil v minulom roku, Gánovce opäť ožijú umením a to od 29. mája do 6. júna, kedy sa tu bude konať plenér  “Teritóriá inšpirácie“ za účasti umelcov a hostí zo Slovenska a Ruska. Ide o ďalšie podujatie, ktoré podporuje myšlienku vytvorenia Geoparku Gánovce a propaguje obec a jej okolie ako jedinečnú kultúrno-historickú a prírodnú lokalitu. Podujatie organinizujú Občianské združenia Machaon International a Neandertal, Zväz umelcov Republiky Komi z Ruska a Obec Gánovce za podpory Ministerstva kultúry Ruskej federácie. Umeleckým vedúcim je Oľga Vladimirovna Orlova z Národnej galérie Republiky Komi.

Plenér „Teritóriá inšpirácie“ realizuje Občianske združenie Neandertal Gánovce, Občianske združenie Machaon International a Zväz umelcov Republiky Komi za podpory Ministerstva kultúry Ruskej federácie, obce Gánovce a jej obyvateľov od 28. mája do 7. júna 2014 v Gánovciach. Plenér sa uskutočňuje v rámci realizácie rovnomenného rozsiahleho projektu, ktorý má za cieľ vytvorenie sietí art-rezidencií  a oživenie umeleckého prostredia vo vidieckej lokalite.
Účastníkmi plenéra budú  umelci zo Slovenska a Ruska - republiky Komi a Udmurtsko, Moskvy, Sankt-Peterburgu, Archangeľska a Rostova.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal