www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Umelecké sympózium  sa konalo 28. augusta až 7. septembra 2019. Ako dobrovoľnícku aktivitu ho zorganizovalo Občianske združenie Neandertal, Gánovce za výraznej podpory obce Gánovce pod vedením starostu, Mgr. Michala Materného. Projekt bol podporený z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a konal sa pod záštitou predsedu PSK, PaedDr. Milana Majerského, PhD.

V dňoch 29. augusta – 9. septembra 2017 sa  konal V. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2017“. Záštitu nad podujatím mala obec Gánovce pod vedením pani starostky, Alžbety Čekovskej. Sympózium ako dobrovoľnícku aktivitu zorganizovalo Občianske združenie Neadertal Gánovce v zložení –  Karol Piovarcsy, Monika Dorošenková a Jozef Srna.

V dňoch 28.05.2014 až 07.06.2014 sme v našej obci Gánovce  v spolupráci s Machaon International, Obecným úradom a  OZ Neandertal zorganizovali 1. maliarsky plenér s názvom
„TERITÓRIUM INŠPIRÁCIE“.
 Zúčastnili sa na ňom umelci zo Slovenska a Ruska. Všetci umelci boli ubytovaní v rodinách po celej obci. Počas celej doby trvania plenéra umelci namaľovali 10-ky obrazov z našej obce, ale aj zo Slovenského raja a Spišskej Soboty.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 
Taras Geš, Gánovce - minerálny vrt, 2014
Sergej Gagauzov, Gánovce, 2014
Taras Geš, Gánovce 4, 2014
Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal