www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Občianske združenie (ďalej OZ) NEANDERTAL bolo založené dňa 09.05.2007 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov O združovaní občanov.
Ministerstvom vnútra SR  bolo zaregistrované dňa 06.07.2007 pod číslom W3/1-900/90-30290 a  riadi sa schválenými Stanovami (viď Stanovy OZ).

Občianske združenie NEANDERTAL je otvorené združenie pre každú fyzickú aj právnicku osobu, ktorá prejaví ochotu spolupracovať a pomáhať pri:

  • ochrane a zveľaďovaní svetoznámeho náleziska pravekého človeka (Homo Neanderthalensis) na lokalite Hrádok  v intraviláne obce Gánovce
  • realizovaní a a organizovaní výskumu a prieskumu náleziska a jeho využívaní na náučné, prezentačné  a návštevnícke účely
  • podpore rozvoja cestovného ruchu v obci a priľahlého regiónu a taktiež prispieť k ochrane životného prostredia
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal