www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Tak ako sľúbili tak aj prišli pomôcť upratať v našom „neandertálskom“ parku.
V stredu 22. 4. 2015 na Deň Zeme prišlo 29 žiakov z  VIII. A, VIII. B, VIII.. C tried Základnej školy  Hutnícka 16 zo Spišskej Novej Vsi.  Spolu so žiakmi prišli pomôcť aj pani učiteľky RNDr. Viera Dzurňáková a Mgr Zuzana Alexievová.
Pred čistením sa niečo dozvedeli o tomto vzácnom náleze  a dúfajme, že tieto nové poznatky využijú aj pri svojom štúdiu geológie a histórie. Dúfame, že privedú k nám svojich kamarátov a rodičov, aby sa aj ďalší oboznámili s našim skvostom. Aj pre nich urobíme malú exkurziu aj malú prednášku.

EŠTE RAZ ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA POMOC!
Osobitne chcem poďakovať pani učiteľke RNDr. V. Dzurňákovej, ktorá bola hlavnou iniciátorkou tohoto podujatia.

RNDr. Karol Piovarcsy
OZ NEANDERTAL, Gánovce

 

Vláčik priviezol našich pomocníkov
Pešo zo stanice na lokalitu
Príchod na lokalitu
Naši pomocníci pred bránou do areálu
Upratovacie práce
Naše fešné upratovačky
Ďalšia upratovacia skupina
Krátky oddych po uprataní
Výsledok upratovania
Ukážka rastu novej travertínovej kopy
Gejzír začal fungovať
Len skočiť do vody - pani učiteľka Z. Alexievová
Na návšteve našej minigalérie
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal