www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

OZ NEANDERTAL podávalo žiadosti na nasledujúce projekty na získanie finančných prostriedkov z vyhlásených grantov:

 • Apríl 2011 - Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci s Kontom Orange v rámci grantu „Šanca pre váš región 2011“ - Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS – pokračovanie projektu
  - neuspeli sme 
 • Decembri 2010 - Nadácii EkoPolis Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft a.s. Bratislava v rámci grantu „Zelené oázy 2011“ a  žiadosť máme aj vo Fonde sociálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu
  - neuspeli sme
 • Jún 2010 - Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci s Kontom Orange v rámci grantu „Šanca pre váš región 2010“ - Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS – pokračovanie projektu
  - získali sme 2.400,- EUR
 • November 2009 – Nadácia SPP v rámci Zamestnaneckého programu v spolupráci s Ing. R.Kormaníkom
   - získali sme 1.650,- EUR
 • November 2009 - Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BAUMIT a.s., Bratislava v rámci grantu „Tu sa nám páči tu chceme žiť 2008“ - Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS– časť projektu výstavba multifunkčnej autobusovej zastávky – pokračovanie projektu
   - získali sme 1.650,- EUR
 • August 2009 – VÚC Prešov operačný program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko – mikroregióny
  - neuspeli sme
 • August 2009 – Euroregión Tatry, Kežmarok v spolupráci s  obcou Gánovce pre výsadbu okrasných kríkov a drevín
  - získali sme 1.000,- EUR
 • Máj 2008 - Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BAUMIT a.s., Bratislava v rámci grantu „Tu sa nám páči tu chceme žiť 2008“ - Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS– časť projektu výstavba multifunkčnej autobusovej zastávky
  - získali sme 50.000,- Sk
 • Apríl 2008 – Nadácia VÚB a.s., Bratislava v rámci grantu Poklady nášho srdca - Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS
  - neuspeli sme
 • Marec 2008 – Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci s Kontom Orange v rámci grantu „Šanca pre váš región 2008“ - Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS– časť projektu výstavba multifunkčnej autobusovej zastávky
  - neuspeli sme
 • November 2007 – Ludovika Holding s.r.o., Banská Bystrica (spoločnosť vykonáva v katastri obce ložiskový geologický prieskum) – žiadosť o finančný príspevok
  - neuspeli sme
 • Október 2007 - Nadácia EkoPolis Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft a.s. Bratislava v rámci grantu „Zelené oázy 2008“ –  Rekultivácie náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS
   - získali sme 110.000,- Sk
 

 

 

 

Por.č. rok Suma Názov nadácie - darca Poznámka
1. 2007 110.000,- Sk Ekopolis + Slovnaft OZ Neandertal
2. 2008 50.000,- Sk CPF + Baumit OZ Neandertal
3. 2009 996,- EUR Nadácia SPP Ing.Kormaník + OZ Neandertal
4. 2009 1.000,- EUR Združenie Región Tatry Obec Gánovce + OZ Neandertal
4. 2010 1.650,- EUR CPF + Baumit OZ Neandertal
5. 2010 2.400,- EUR CPF + Orange OZ Neandertal
6. 2011 materiál na chodník + OZ za rozvoj cestovného ruchu a športu v regióne V. Tatry +  
    náradie Európsky sociálny fond  OZ Neandertal + obec Gánovce
7. 2012 0,- EUR    
8. 2013 2.500,- EUR Obec Gánovce + dobrovoľmí darcovia Machaon International + OZ Neandertal
         
SPOLU   13.857,- EUR    

 

 

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

 

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal