www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

V roku 2013 sme sa pokúšali získať financie z programu:

  • Obnova dediny 2013 (Envirofond MŽP SR, zaslaný 30.10.2012)
  • a z programu Zelené oázy 2013 (EKOPOLIS Banská Bystrica, projekt zaslaný 10.12.2012).

Neuspeli sme ani v jednom.

 

Rok 2012 bol ešte nepriaznivejší ako rok 2011. Nepodarilo sa nám získať finančné prostriedky zo žiadneho grantu.

 

Rok 2011 bol z môjho pohľadu ťažký. Ťažko sa získavali granty aj ťažšie sa komunikovalo so všetkými relevantnými osobami. Neuspeli sme s grantmi v Nadácii Orange, ani Dexia banky. Po mnohých mesiacoch úsilia sa nám však podarilo zapojiť sa do projektu - Testovanie a tvorba pracovných miest v obci Gánovce.

Rok 2011 bol z môjho pohľadu ťažký. Ťažko sa získavali granty aj ťažšie sa komunikovalo so všetkými relevantnými osobami. Neuspeli sme s grantmi v Nadácii Orange, ani Dexia banky. Po mnohých mesiacoch úsilia sa nám však podarilo zapojiť sa do projektu - Testovanie a tvorba pracovných miest v obci Gánovce.

Rok 2011 bol z môjho pohľadu ťažký. Ťažko sa získavali granty aj ťažšie sa komunikovalo so všetkými relevantnými osobami. Neuspeli sme s grantmi v Nadácii Orange, ani Dexia banky. Po mnohých mesiacoch úsilia sa nám však podarilo zapojiť sa do projektu - Testovanie a tvorba pracovných miest v obci Gánovce.

Rok 2011 bol z môjho pohľadu ťažký. Ťažko sa získavali granty aj ťažšie sa komunikovalo so všetkými relevantnými osobami. Neuspeli sme s grantmi v Nadácii Orange, ani Dexia banky. Po mnohých mesiacoch úsilia sa nám však podarilo zapojiť sa do projektu - Testovanie a tvorba pracovných miest v obci Gánovce.

 V roku 2010 sme dostali finančnú pomoc z Centra pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci s Kontom Orange v rámci grantu „Šanca pre váš región 2010“ – vo výške 2.400,- EUR a z Centra pre filantropiu n.o., Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BAUMIT a.s., Bratislava v rámci grantu „Tu sa nám páči tu chceme žiť 2010“ vo výške 1.650,- EUR

Rok 2009 bol pre OZ celkom úspešný. Získali sme viacero grantov počas celého roka.

Začiatkom roka 2007 bola na území obce v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach a s Podtatranským múzeom v Poprade veľká vedecká konferencia, ktorá sa zaoberala výskytom odliatky mozgu človeka neandertálskeho typu (Homo Neandhertalensis). Tento odliatok bol nájdený pri ťažobných prácach v starom travertínovom lome, ktorý sa nachádza približne v strede našej obce. Tento významný nález, ktorý má nielen celoslovenský, ale aj európsky význam je však v dnešnej podobe veľmi zanedbaný a nehodný tak významnej lokality. Príležitostný návštevník obce ani nevie kde sa predmetný lom nachádza a ani netuší pri akej vzácnej lokalite stojí.
            Preto v máji 2007 skupina občanov v úzkej spolupráci so starostkou obce Gánovce založila neziskovú organizáciu Občianske združenie s názvom NEANDERTAL.
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal