www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

OPEN AIR MINIMÚZEUM TRAVERTÍNOV SLOVENSKA V GÁNOVCIACH
– I. ETAPA napredujeme

Milí priatelia gánovského neandertálca, spoluobčania Gánoviec,

po niekoľkých rokoch “ nič nerobenia“ sa nám podarilo opätovne začať skrášľovať nášho Neandertálca.

V rámci Programu: Participatívny rozpočet, podprogramu: 5.1 Participatívny rozpočet – kapitálové (investičné) výdavky nás Prešovský samosprávny kraj finančne podporil sumou 10.000,- EUR v našom projekte:

OPEN AIR MINI MÚZEUM TRAVERTÍNOV SLOVENSKA V GÁNOVCIACH – I. ETAPA.

Vďaka našim podporovateľom, priaznivcom a priateľom sme dostali najviac podporných hlasov v okrese Poprad a tým nás podporil aj PSK. Ešte raz srdečná vďaka za SMS podporu.

Účelom projektu bolo zozbierať a vystaviť v Gánovciach travertínové solitéry z územia Slovenska. Na Slovensku od východu na západ sa nachádza veľké množstvo travertínových kôp (95 výskytov). Niektoré boli v minulosti intenzívne ťažené. Používal sa najmä ako dekoračný kameň, na stavebné účely, umelecké diela a podobne.

Intenzívne bol v minulosti ťažený aj travertín v Gánovciach. Travertín v malom množstve sa ťaží do dnes, ale už len na lokalite Spišské Podhradie, okres Levoča, Veľký Klíž, okres Partizánske.

Travertín na stavebné účely z Gánoviec bol využívaný v rámci celého Československa, dokonca sa využíval aj na stavbách v Budapešti aj vo Viedni, ale aj v Gánovciach a okolitých dedinách čo je viditeľné na starších domoch, chodníkoch, plotoch, atď. Aj bývalé kúpele boli vystavané z gánovského travertínu. Z lomu, kde sa ťažil travertín už v 19. storočí bola postavená aj železničná vlečka.

Lom v Gánovciach je taktiež svetoznámy nálezom výliatku mozgovne neandertálskeho človeka (Homo Neanderthalensis) datovaného na 115 000 rokov.

V rámci projektu sme chceli získať a postaviť 10 – 15 ks travertínov. Zároveň postaviť náučnú tabuľu, kde budú vyznačené lokality výskytu travertínov na Slovensku s krátkym popisom čo je to travertín aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Tavertínmi nazývame sladkovodné vápence, ktoré sa vyzrážali z presýtených roztokov bohatých na CaCO3 v podobe kyslého uhličitanu vápenatého Ca (HCO3)2 za pomerne nízkych teplôt. Na rýchlosť ich vyzrážania, farbu a tvar vylúčeného travertínu mal vplyv predovšetkým nerastný obsah vody, jej teplota, množstvo CO2, povrch krajiny, organizmy, ktoré sa nachádzajú vo vode a geologicko - tektonická stavba krajiny. Čistý travertín má bielu farbu, rôzne prímesi však spôsobujú jeho žlté, hnedé a sivé sfarbenie.

Po archívnom štúdiu výskytu travertínov na Slovensku sme lokalizovali 93 výskytov travertínu naprieč Slovenskom. Niektoré lokality sme fyzicky navštívili, aby sme zistili možnosti odberu solitérov. V projekte bolo predpokladané dovezenie 10 – 15 ks solitérov o veľkosti 1 – 1,50 m3. Po zvýšení cien vstupov hlave pohonných hmôt sa nám podarilo osadiť len 7 ks travertínu.

Do Gánoviec boli dovezené travertíny z lokality:

  • Gánovce, okres Poprad

  • Spišské Podhradie, okres Levoča,

  • Levice, okr. Levice

  • Veľký Kliž, okres Partizánske

  • Ludrová, okres Ružomberok

  • Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa

  • Hranovnicke pleso, okres Poprad

Tri objekty nám sponzorsky podarovali:

  • z Vyšných Ružbach Mgr. art. Kollár Miroslav zo Starej Ľubovne

  • z  Hranovnickeho Plesa firma PRO POPULO, s.r.o. Poprad

  • z Gánoviec obec Gánovce

Následne boli travertíny osadené do betónových podstavcov, opatrené tabuľkou výskytu a očistené vodou od nánosov zeminy a náletových rastlín.

Vedľa travertínov sme inštalovali edukačnú tabuľu rozmerov 1 x 1,50 m. Je to Geologická mapa v M – 1 000 000 na ktorej sú vyznačené a očíslované nálezy travertínov na Slovensku a červenou sú zvýraznené lokality vystavených travertínov.

Po ukončení prác sme usporiadali dňa 07.11.2022 oficiálne otvorenie mini múzea. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo cca 35 až 40 občanov Gánoviec a okolitých obcí, mesta Poprad a starostu obce. Zároveň sa otvorenia mini múzea zúčastnila redaktorka RTVS Miriam Hozzová, ktorá urobila aj krátku reláciu do RTVS a Slovenského rozhlasu.

O predmetnom projekte informovla aj RTVS 1 v Hlavných správach o 19,30 hod dňa 10.11.2022 a na RTVS 2 v relácii Správy z regiónov o 17,10 hod. Zároveň správu vysielal aj Slovenskéhý rozhlas, kde bola informácia o projekte vysielaná 9.11.2022 v hlavnom spravodajstve cca o 12. 20 hod.

Viac o realizovaných prácach na lokalite a v umeleckom parku si môžete pozrieť aj na facebooku obce Gánovce, na web stránke OZ Neandertal (www.geoparkganovce.sk).

Napriek tomu, že nám nepriaznivé okolnosti neumožnilo postaviť väčší počet travertínov, považujeme realizované dielo za veľmi zaujímavé a úspešné.

Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým SMS podporovateľom, ktorí nám umožnili zvíťaziť v tendri a pomohli nám realizovať našu myšlienku.

Ďakujem Prešovskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a špeciálne pani Mgr. Tatiane Matiovej kontaktnej osobe za PSK, ktorá nám vždy veľmi nezištne pomohla a promptne odpovedala na naše telefonické otázky.


 

Správu pracoval: RNDr. Karol Piovarcsy – predseda Správnej rady OZ Neandertal

 

Autor:    RNDr. Karol Piovarcsy

 

8 - Levický zlatý ónyx
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal