www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

VII. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2019“

VII. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2019“ nadviazal na voľnú umeleckú tvorbu v parku pri kaštieli Gánovce z rokov 2016 a 2017 a zároveň na každoročnú tradíciu medzinárodných umeleckých sympózií v Gánovciach, ktorú v roku 2013 založilo Združenie pre ochranu prírody Machaon International, Poprad a Občianske združenie Neandertal, Gánovce. Umelecký park spoločne s práve zrekonštruovanou kultúrno-historickou pamiatkou kaštieľa Gánovce sa tak popri významnej archeologickej lokalite Hrádok a početným liečivým minerálnym prameňom stali ďalším miestom hodným záujmu domácich obyvateľov i návštevníkov. Ambíciou parku nie je len využiť genius loci miesta na výstavu umeleckých diel pod holým nebom, ale stať sa príjemným priestorom umožňujúcim stretávanie sa ľudí pri kultúrnych, či iných spoločenských podujatiach.


Umelecké sympózium  sa konalo 28. augusta až 7. septembra 2019. Ako dobrovoľnícku aktivitu ho zorganizovalo Občianske združenie Neandertal, Gánovce za výraznej podpory obce Gánovce pod vedením starostu, Mgr. Michala Materného. Projekt bol podporený z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a konal sa pod záštitou predsedu PSK, PaedDr. Milana Majerského, PhD.


Svojou umeleckou tvorbou prispeli Klára Horáčková z Prahy, Česko, Biljana Čurná Roman z Jovsy, Slovensko, Jaroslav Chramosta z Prahy, Česko a Jozef Srna z Gánoviec, Slovensko.
Počas trvania sympózií sa organizátori každoročne usilujú o zapojenie detí a mládeže do tvorivých aktivít a spestrenie kultúrneho života v obci. Aj v rámci tohto ročníka sa uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí. Na úvodnom otváracom koncerte vystúpili spevom a hrou na hudobné nástroje talentované dievčatá z Gánoviec – Tatiana Kormaníková, Mária Jendrušáková a Tamara Pejková. Divadelnou hrou „Jana z Arcu, Boh a kat“ sa predstavilo popradské divadlo Commedia. Na tvorivej dielni pre deti a mládež pod vedením umeleckého keramikára z Hôrky Petra Smika vznikli keramické reliéfy anjela. Pod vedením Gánovčanky Magdalény Michlíkovej si účastníci vyrobili vlastný linoryt, ktorý na ďalšej dielni otláčali na tričká. Výstava prác z tvorivých dielní bola súčasťou záverečnej vernisáže.
Umelecké sympózium vyvrcholilo slávnostnou vernisážou, ktorá bola zároveň súčasťou programu Dňa obce Gánovce. Ako hudobný hosť vystúpil hudobník a skladateľ Vincent Jaš z Kežmarku.
Podujatie pokračovalo v presadzovaní myšlienok „Geopark Gánovce“ a „Gánovce – Teritórium inšpirácie“.

 

V prípade záujmu o sprístupnenie parku môžete kontaktovať organizátorov:

Karol Piovarcsy, karol.piovarcsy@stonline.sk, mobil 0907 937 221

Monika Dorošenková, monika.dorosenkova@gmail.com, mobil 0907 640 290

Jozef Srna, srnajozef@gmail.com, mobil 0905 650 226

 

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 
Taras Geš, Gánovce 9, 2014
O. Karpačeva, Spišská Sobota 2, 2014
Makta Doraev, Gánovce - evolúcia, travertín, 2014
Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal