www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

V. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2017“

V dňoch 29. augusta – 9. septembra 2017 sa  konal V. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2017“. Záštitu nad podujatím mala obec Gánovce pod vedením pani starostky, Alžbety Čekovskej. Sympózium ako dobrovoľnícku aktivitu zorganizovalo Občianske združenie Neadertal Gánovce v zložení – Karol Piovarcsy,  Monika Dorošenková a Jozef Srna.

Ako už napovedá názov sympózia, v tomto ročníku sa pokračovalo v koncepcii voľnej umeleckej tvorby v parku pri gánovskom kaštieli. Rovnako ako v minulom roku majú vytvorené diela trvácny charakter. Okrem malieb na plátne vznikli travertínové sochy a diela z keramiky. Sympózia sa zúčastnilo sedem umelcov - Sztuki Małgorzata Samborska,  Jasło, Poľsko, Sztuki Bogdan Samborski, Jasło, Poľsko, Tereza Holá, Brno, Česko, Hynek Skoták, Vilémovice, Česko, Š. Dušan Baláž, Košice, Peter Smik, Hôrka. Veľmi nás teší, že svoje dielo na sympóziu prezentoval aj Gánovčan, Jozef Srna venujúci sa keramickej tvorbe, ktorý bol zároveň spoluorganizátorom podujatia.

Ako je už tradíciou, priebeh sympózia spestrili sprievodné  podujatia. Na úvod sa predstavilo popradské Divadlo Commedia  s hrou „Don Quichot a Sancho Panza“. Obľúbené detské tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobili sklenené mozaiky viedol Peter Smik. Ďalšie dve tvorivé dielne boli v réžii obyvateľky Gánoviec Magdalény Michlíkovej. Na jej dielňach si deti zdobili varešky „recy“ materiálmi a vyrobili brošne alebo prívesky v tvare sovičiek z hmoty FIMO.

Podujatie vyvrcholilo slávnostnou vernisážou, ktorá sa ako súčasť programu Dňa obce konala v sobotu 9.9.2017. Okrem diel vytvorených pozvanými umelcami bolo možné obdivovať aj dielka vyrobené na detských tvorivých dielňach.

Poďakovanie patrí sponzorom sympózia, vďaka ktorým bolo možné udržať úroveň akcie z posledných dvoch ročníkov. Sponzormi akcie boli: Karol Piovarcsy, spoločnosť VIPOX, s.r.o. Poprad a súkromné osoby z Gánoviec, ktoré si neželali byť menované.

Umelecké sympózium sa nieslo v znamení tvorivej umeleckej a príjemnej ľudskej atmosféry. Záujem a aktívna účasť obyvateľov potešili organizátorov, ale predovšetkým samotných umelcov. Umelci svoju tvorivé myšlienky a úsilie vložili do diel, ktoré je možné obdivovať v parku pri gánovskom kaštieli.

V prípade záujmu o sprístupnenie parku môžete kontaktovať organizátorov:

Karol Piovarcsy, karol.piovarcsy@stonline.sk, mobil 0907 937 221

Monika Dorošenková, monika.dorosenkova@gmail.com, mobil 0907 640 290

Jozef Srna, srnajozef@gmail.com, mobil 0905 650 226

 

Nasledujúci článok: TERITÓRIUM INŠPIRÁCIE
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 
Sergej Gagauzov, Gánovce  2 Grácie, 2014
O. Karpačeva, Gánovce, 2014
Taras Geš, Gánovce 6, 2014
Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal