www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

VIII. ročník medzinárodného umeleckého sympózia v Gánovciach

Podujatia sa zúčastnili umelci: sochári Tereza Holá z Brna (Česká republika) a Hynek Skoták z Vilémovic (Česká republika), Dušan Štefan Baláž, výtvarník z Košíc (Slovenská republika) a keramikári Peter Smik z Hôrky (Slovenská republika) a Jozef Srna z Gánoviec (Slovenská republika).

Súčasťou umeleckého podujatia bolo aj divadelná jednoaktovka Vladimíra Benku zo súboru Commedia z Popradu. A tiež návšteva artikulárneho kostola v Kežmarku s džezovým koncertom.

Po skončení Sympózia sa uskutočnila v areáli škôlky Vernisáž, Na vernisáži vystúpili básnik Vladimír Valko, na saxofóne hral J.Jaš.

Tradíciu umeleckých sympózií založili v roku 2013 Združenie pre ochranu prírody Machaon International z Popradu a Občianske združenie Neandertal z Gánoviec.

Archeologická lokalita Hrádok, ktorá je náleziskom výliatku mozgovne pračloveka Homo Neanderthalensis, výskytu minerálnych prameňov, katolícky kostol z 13. storočia, ale aj umelecký park sa takto stali stredobodom pozornosti občanov obce a návštevníkov zo Slovenska a zahraničia.

Organizačný výbor vyjadruje veľké poďakovanie sponzorom podujatia, ktorými boli:

OZ Neandertal, Obec Gánovce, KIWANIS KLUB Poprad – Tatry, IGI AUTO - Gánovce, Ing. Michal Naď – Gánovce.

Poďakovanie patrí aj všetkým nemenovaným sponzorom a podporovateľom našej akcie.

Srdečné poďakovanie patrí tiež tým, ktorí poskytli nezištnú pomoc a podporu pri realizácii tohtoročného umeleckého sympózia.

Osobitne ďakujeme Magde Michlíkovej, Tomášovi Michlíkovi, Anne Dominikovej, Janke Dudžákovej, Monike Dorošenkovej, Aničke Labajovej, Dušanovi Pullmanovi, Jozefovi Slavkovskému, Marošovi Valentíkovi, Petrovi Javorskému.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal