www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

1. medzinárodný plenér „Teritóriá inšpirácie“ - program

PROGRAM
 1. medzinárodného plenéra „Teritóriá inšpirácie“
28. mája – 7. júna 2014, GÁNOVCE - Slovensko

Plenér „Teritóriá inšpirácie“ realizuje Občianske združenie Neandertal Gánovce, Občianske združenie Machaon International a Zväz umelcov Republiky Komi za podpory Ministerstva kultúry Ruskej federácie, obce Gánovce a jej obyvateľov od 28. mája do 7. júna 2014 v Gánovciach. Plenér sa uskutočňuje v rámci realizácie rovnomenného rozsiahleho projektu, ktorý má za cieľ vytvorenie sietí art-rezidencií  a oživenie umeleckého prostredia vo vidieckej lokalite.

Účastníkmi plenéra budú  umelci zo Slovenska a Ruska - republiky Komi a Udmurtsko, Moskvy, Sankt-Peterburgu, Archangeľska a Rostova. 

 

Ciele plenéra

Vytvorenie umeleckej expozície „Teritórium inšpirácie“ na území plánovaného Geoparku Gánovce, oboznámenie návštevníkov s tendenciami súčasného umenia.

Zabezpečenie dlhoročnej podpory od rôznych zainteresovaných strán a najmä občanov obce.

 

Miesto uskutočnenia

Plenér sa bude konať v malebnej doline, ležiacej medzi dvomi hôrnymi masívmi – Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami. Toto miesto vďaka  monumentálnemu teplému  žriedlu umožňovalo po stáročia chladu prežiť zvieratstvu, ako aj pravekému človeku – neandertálcovi. Plenér je logickým pokračovaním sympózia krajinárskeho umenia „Mystérium pravekého lovu“ (2013) a je dôležitým vkladom pri snahe o vytvorenie Geoparku Gánovce.

 

Tematika plenéra

Základnou myšlienkou plenéra je rozvoj inovatívnych foriem práce s otvoreným priestranstvom.

Permanentne sa meniaca umelecko-tvorivá energia v prírodno-historickom priestore teritória doliny – ideálne podmienky na hľadanie nemenného. Teritórium, kde je nielen genetická pamäť, no aj unikátne archeologické pamiatky, spojené so 140 tisíc rokov starým výskytom neandertálca na tomto území.

Každý druh umenia, predstavený v historickom vidieckom priestore dovolí riešiť určité umelecké zámery, majúc svoje osobitosti a výhody. Umelecké precítenie v rôznych žánroch, druhoch, štýloch, technikách, akciách (aplikovaná estetika), zmenách priestoru (územia, drevených inštaláciách), tradičných ručných prácach (farbená látka).

V priebehu deviatich dní umelci dostanú možnosť „zlomu“, vzájomného prieniku a výmeny spracovanej grafickej skúsenosti.

 

Vedúca projektu – Oľga Orlova, vedúca muzeálno-výskumného oddelenia Národnej galérie Republiky Komi

 

Program plenéra

28. mája

Príchod účastníkov do Gánoviec, večera v hosťovskej rodine.

29. mája

Exkurzia po pripravovanom Geoparku Gánovce. Travertínové skaly, minerálne pramene, prírodná pamiatka „Hrádok“ (miesto nálezu výliatku mozgovne neandertálca).

Zoznamovací večer účastníkov plenéra a obyvateľov obce v areáli škôlky.

30. mája

Plenér (maľovanie obrazov, vytvorenie inštalácií, profesionálne fotografovanie a videozáznam)

Tvorivé dielne pre deti z Gánoviec a okolia 16:00 – 18:00 hod.

31. mája

Doobeda exkurzia do Dobšinskej ľadovej jaskyne

Poobede plenér a tvorivé dielne pre deti z Gánoviec a okolia 16:00 – 18:00 hod.

1. júna

Plenér

Kurz fotografovania pre staršie deti a dospelých s Róbertom Ondom z Gánoviec 15:00 – 18:00 hod.

2. júna

Plenér a tvorivé dielne pre deti zo Základnej školy v Spišskej Sobote

Tvorivé dielne pre deti z Gánoviec a okolia 16:00 – 18:00 hod.

Seminár „Teritória inšpirácie“ pre organizátorov plenéra (inovatívne techniky získavania ľudí tvorivých profesií do vidieckeho prostredia, spôsoby organizovania sympózií, plenérov a iných foriem „tvorivých prázdnin“ vo vidieckom prostredí) pod vedením trénerov: Marina Miljutina, Kenozerský Národný park a Oľga Orlova, Národná galéria Republiky Komi.

4. júna

Celodenný výlet spojený s tvorbou v Slovenskom raji pod záštitou Národného parku Slovenský raj

5. júna

Plenér a tvorivé dielne pre deti z družobnej poľskej obce Raba Wyzna

Tvorivé dielne pre deti z Gánoviec a okolia 16:00 – 18:00 hod.

Príprava vernisáže

6. júna

Plenér a príprava vernisáže

O 17:00 vernisáž v prírodnom areáli Hrádok (v prípade zlého počasia na obecnom úrade)  s pozvaním predstaviteľov miestnej, regionálnej a štátnej správy, umeleckých organizácií, firiem z oblasti cestovného ruchu, galérií, obyvateľov obce a regiónu, štátnych a regionálnych médií.

Koncert ľudovej hudby

7. júna

Odchod účastníkov plenéra

Každý večer budú v areáli škôlky organizované posedenia s umelcami pri ohníku s hudbou, kde ste všetci srdečne vítaní. Uvítame dobroty, ktoré je možné pri takej príležitosti pripraviť (opekaná slaninka, klobásky, špekáčiky ...), aby sme našim hosťom vedeli predstaviť aj túto časť nášho jedálnička. 

 

Milí Gánovčania,

určite si mnohí z Vás pamätajú nezabudnuteľný týždeň na prelome augusta a septembra minulého roku, kedy umelci Slovenska i zahraničia tvorili sochy a ďalšie inštalácie.Ani sme sa nenazdali a v krátkom čase sa nám podarí nadviazať na túto akciu a usporiadať ďalšie podujatie, o ktorom si Vás dovoľujeme informovať.

Tento krát našu obec navštívi a bude v nej tvoriť mnohopočetná skupina špičkových umelcov – akademických maliarov. Títo umelci budú ubytovaní v rodinách, tvoriť budú najmä v našej obci. Z ich diel bude usporiadaná vernisáž a časť týchto diel ostane ako trvalá expozícia na obecnom úrade.

Mimoriadne je prepojenie na obyvateľov obce. Tým, že umelci nadviažu priamy kontakt s obyvateľmi, obohatia tým ich bežný, rutinný život, ale najmä budú inšpirovať. Očakávame, že to budú najmä deti, ktoré budú mať možnosť dennodenným živým kontaktom vidieť ako sa tvorí a maľuje. Umelci sú pripravení sa im venovať (viď program plenéra), prebudiť v nich lásku k umeniu a vysvetliť základné postoje, ktoré im  prípadne pomôžu rozvinúť ich talent. A o obohatení dospelých vôbec nepochybujeme.

Oteckov, mamičky, starých rodičov a  všetky spriaznené duše týmto srdečne pozývame, aby sa ozvali organizátorom. Či už s deťmi, alebo sami. Prosíme, aby pre deti pripravili ich obľúbené  farby (vodové, temperové, akrylové, pastel, uhlík ...) a hŕbu výkresov, vyrobili z kartónu podložku a začali pomaly trénovať. Tak, aby sme slávnostnú vernisáž mohli obohatiť aj o dielka tých menších, z ktorých budú mať všetci určite obrovskú radosť.

Staršie deti a dospelých pozývame aj na kurz fotografovania (viď program plenéra) s amatérskym fotografom, maliarom a cestovateľom Róbertom Ondom z Gánoviec.

Stalo sa veľmi peknou tradíciou, že obyvatelia obce pohostia umelcov drobným občerstvením. Pohár kávy, kúsok koláčika občerství tak hostí ako aj domácich a spríjemní zoznámenie. A určite sa nájde aj také, ktoré pomôže rozšíriť cudzojazyčnú slovnú zásobu smiley.

Oceníme akúkoľvek formu materiálnej či nemateriálnej pomoci.

 

Tešíme sa na Vás!

Kontaktné adresy a telefóny:
Krátka 1074/14, 058 01 Poprad, Slovakia
Machaon International
+ 421 917 449943 Svetlana Belova, kurátor plenéra v organizačných otázkach
e-mail:zapovedniks@gmail.com 
www.machaon.eu

 

 

Nová 132/14, 058 01  Gánovce, Slovakia
Občianske združenie NEANDERTAL
+421 907 937221 Karol Piovarcsy, predseda Správnej rady
e-mail: karol.piovarcsy@stonline.sk
www.geoparkganovce.sk

 

 

Staré Ihrisko 404/2, 058 01 Gánovce, Slovakia
Klub priateľov Gánovského neandertálca
+421 905 890200 Juraj Dorošenko, predseda klubu
e-mail: juraj.dorosenko@hotmail.com

 

+421 907 640290 Monika Dorošenková, koordinátorka projektu
e-mail: monika.dorosenkova@gmail.com
www.geoparkganovce.sk

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal