www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Záhady života od praveku po súčasnosť’

Plener I - 2013 - 03Vážení občania,
OZ Neandertal, Machaon International a Obec Gánovce Vás pozývajú k účasti na projekte:
“Záhady  života  od  praveku  po  súčasnosť’

Projekt má za cieľ upozornit' širšiu verejnosť na svetové archeologické dedičstvo obce Gánovce, známej nájdením výliatku mozgu Neandertálskeho človeka a rozvíjať turizmus na základe unikátneho potenciálu obce. Ďalším cieľom projektu je vytvoriť priestor na dlhodobé spolupôsobenie tých obyvateľov, ktorí sú všímaví a nie je im ľahostajné miesto kde žijú, preto ho chcú rozvíjať a obohatiť tak kultúru života obce.

Prvými podujatím projektu bolo v septembri 2013 „land art“ sympózium «Mystérium starovekého lovu»,  v rámci ktorého sa nám podarilo vytvoriť niekoľko úžasných umeleckých inštalácií v priestore Národnej prírodnej pamiatky Hrádok a v máji 2014 plenér „Teritóriá inšpirácie“, v rámci  ktorého bola vytvorená minigaléria v budove Obecného úradu.

V rámci projektu chceme 14. až 21. septembra 2014 zorganizovať  2. ročník sympózia –
„Záhady života od praveku po súčasnosť“.

Umeleckým vedúcim projektu je svetoznámy akademický maliar Michail Seliščev z Ruska, ktorý tu bol aj v minulom roku. Ďalšími  účastníkmi budú – akademický maliar  Andrej Šeboldajev, profesor na Katedre maľby a kresby Moskovskej univerzity, Dmitrij Zajcev - významný bieloruský umelec a 4 šikovní umelci z Ukrajiny a Ruska. Podľa skúseností z uskutočnených  sympózií je možné povedať, že záujem umelcov na tak vysokej úrovni dáva impulz na rozvoj nadväzujúcich iniciatív v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Vernisáž sympózia sa uskutoční  20. septembra 2014.

Veríme, že sa Vám vytvorené diela budú zase páčiť a podporíte organizátorov výnimočného kultúrneho podujatia, ktorí ho organizujú výlučne na dobrovoľnej báze s veľkou podporou obce Gánovce a jej obyvateľov.

Forma podpory.

  • Nákup materiálu (drevo, kameň, pomôcky)
  • Pomoс s dovozom materiálu
  • Úhrada nákladov (napríklad príprava a tlač katalógu zo sympózia a plénéra)
  • Vyjadrenie osobnej angažovanosti vo vzťahu k umelcom (úhrada cesty alebo nákup darčekov)
  • Zabezpečenie večere (opekačky), káva, čaj, koláčiky a podobne
  • Pomoc pri vytvorení inštalácii a príprava terénu (kosenie, kopanie jám)
  • Prevod finančných prostriedkov na špeciálny účelový účet OZ Neandertal, alebo pomoc v hotovosti

Radi by sme sa aj v spolupráci s Vami podieľali na realizácii projektu. Veríme, že projekt bude úspešný a nájde si svojich priaznivcov z radov obyvateľov obce, pomôže aj k nadviazaniu lepších vzťahov medzi ľuďmi a k väčšej úcte k miestu, kde spoločne žijeme.

V prípade, že Vás tento projekt zaujal, prosíme o krátku odpoveď mailom alebo sms.

Kontakty    

Karol Piovarcsy: karol.piovarcsy@stonline.sk mobil : 0907 937 221
Svetlana Belova: zapovedniks@gmail.com mobil : 0917 449 943
Juraj Dorošenko: bilanxlibra@post.sk mobil : 0905 890 200
Monika Dorosenkova: monika.dorosenkova@gmail.com mobil: 0907 640 290
Jozef Srna: srnajozef@gmail.com mobil: 0905 650 226
Alžbeta Čekovská: obecganovce@sinet.sk mobil: 0907 992 141
Nasledujúci článok: Gánovčania ďakujeme
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal