www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

OPEN AIR MINIMÚZEUM TRAVERTÍNOV SLOVENSKA
V GÁNOVCIACH – I. ETAPA

Vďaka našim podporovateľom, priaznivcom a priateľom sme dostali najviac podporných hlasov v okrese Poprad a tým pádom nás mohol podporiť aj PSK. Ešte raz srdečná vďaka za podporu.


Účelom projektu je zozbierať a vystaviť v Gánovciach travertínové solitéry z územia Slovenska. Na Slovensku od  východu na  západ  sa nachádza veľké množstvo travertínových kôp. Niektoré boli v minulosti intenzívne ťažené.  Intenzívne bol v minulosti ťažený aj travertín v Gánovciach. Travertín v malom množstve sa ťaží do dnes na niektorých lokalitách.
Travertín na stavebné účely z Gánoviec bol využívaný v rámci celého Československa, dokonca sa využíval aj na stavbách v Budapešti. Z gánovského  lomu bola preto postavená aj železničná vlečka.
Chceme získať a postaviť 10 – 15 ks travertínov. Zároveň bude postavená náučná tabuľa, kde budú vyznačené lokality výskytu travertínov na Slovensku s krátkym popisom čo je to travertín.
Do dnešného dňa sme už získali travertín zo Spišského Podhradia, Gánoviec, Levíc, Hranovnickeho plesa, Ružbach, Veľkého Kliźa a Ludrovej.
V prílohe je zopár fotografií donesených travertínov.


O ďalšej realizácií projektu budem e pravidelne informovať


Autor:    RNDr. Karol Piovarcsy

 

1 - Podpora PSK
2 - Skládka travertínov v Gánovciach
3 - Lom v Sp. Podhradí
4 - Travertín zo Sp. Podhradia, okr. Levoča
5 - Travertín Vyšné Ružbachy, okr. Stará Ľubovňa
6 - Lom Veľký Kliž, okr. Partizánske
7 - Travertín Veľký Klíž, okr. Partizánske
8 - Levický zlatý ónyx
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal