www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Teritória inšpirácie (Areas of Inspiration)

Medzinárodný projekt ‘Teritória inšpirácie‘ (Areas of Inspiration) bol vybraný z pomedzi 430 žiadateľov o finančné prostriedky Európskej Únie v rámci programu Kreatívna Európa, podprogram Kultúra - menšie projekty spolupráce na obdobie 2014-2020. Ako jeden zo 66 najlepších projektov a jediný zo Slovenska získa finančnú podporu Európskej komisie na realizáciu aktivít kultúrnej spolupráce, ktoré bude projekt uskutočňovať v najbližších dvoch rokoch pod vedením Združenia pre ochranu prírody - Machaon International v spolupráci s partnermi na Slovensku - OZ Neandertal a Annogallery, v Českej republike Národní ústav lidové kultúry a MAS Strážnicko, Estónsku Národný park Lahemaa a NGO Muusa Kapriis, Rakúsku European Wilderness Society a na Ukrajine Museum Tustan a Národný park Synevir.

Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a mobilitu umelcov a kreatívnych ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie a zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestneho rozvoja (turizmu), ochranu prírody a kultúrneho dedičstva a pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela. Na Slovensku takto budú podporené umelecké sympózia v obci Gánovce a tvorivé dielne s keramikou AnnoGallery z obce Hôrka.
Viac o výbere projektov s podporou Európskej komisie je na webstránke: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._coop1_selected-applications.pdf

Nasledujúci článok: Pripravované podujatia
 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal