www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

5. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2016
(GEPAARD 2016)

Predchádzajúci článok: Poprad – Gánovce, GEPAARD 2016

STRATENÉ SVETY DOBY KAMENNEJ V TRAVERTÍNE

28. a 29. apríl 2016

V poradí 5. konferencia GEPAARD sa uskutoční v Gánovciach pri príležitosti 90. výliatku mozgovne neandertálskeho človeka na lokalite Gánovce a 140. výročia založenia Podtatranského múzea v Poprade. Hlavná téma tohtoročnej Geologicko-Paleontologicko-Archeologickej Diskusie je zameraná na informácie o najnovších výsledkoch výskumu z oblasti paleolitu, predovšetkým na travertínových lokalitách. Travertíny ako dôležitý zdroj našich poznatkov o minulosti prírody vrátane histórie ľudského rodu sa pomerne hojne vyskytujú na území Slovenska, často vytvárajúc veľké kopy až kaskády. Ich existencia je spätá s prítomnosťou sladkovodných minerálnych, v mnohých prípadoch aj termálnych prameňov, ktoré ovplyvňovali prostredie a klímu vo svojom okolí.

Organizačný a Vedecký výbor:
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová (Podtatranské múzeum v Poprade)
Ing. Alžbeta Čekovská (Obecný úrad Gánovce)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc. (Archeologický ústav SAV, oddelenie Košice)
Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková (Podtatranské múzeum v Poprade)
RNDr. Karol Piovarcsy (OZ Neandertal, Gánovce)
doc. Martin Sabol, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
PhDr. Marián Soják, PhD. (Archaeologický ústav SAV, oddelenie Spišská Nová Ves)
Mgr. Ondrej Žaár, PhD. (PAMARCH, s.r.o.)


Miesto konania konferencie
Konferencia sa bude konať v prednáškovej sále Obecného úradu v Gánovciach (hostiteľské organizácie: Podtatranské múzeum v Poprade a Obec Gánovce); www.ganovce.sk

Podrobnejšie informácie v (SK, EN)

 

 

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 


Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal